Välkommen till SRRS Centralorganisation

Rhodesian ridgeback har sitt ursprung i södra Afrika där den främst användes till jakt och som vakthund. I Sverige är rasen i första hand en uppskattad sällskapshund men används också framgångsrikt bland annat vid eftersök. Rhodesian ridgeback tillhör rasgrupp 6 "Drivande hundar samt sök- och spårhundar".

Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige (SRRS) är en specialklubb inom Svenska Kennelklubben (SKK) och är därmed SKKs samtalspartner i de frågor som rör rhodesian ridgeback. SRRS har idag mellan 1400-1500 medlemmar och har i egenskap av specialklubb bl.a rätt att arrangera officiella prov och utställningar.

Hälsan hos vår ras är av största vikt för både specialklubben, ridgebackuppfödarna och inte minst för hundägarna. Som ett led i arbetet för en god hundhälsa samlar SRRS årligen in hälsoenkäter från ägare av rhodesian ridgebacks som föregående år fyllt tre eller åtta år. Då hälsoenkäter inte har...

Läs mer »

Du som vill träffa rhodesian ridgebacks eller ha rasinformation är varmt välkommen till Stockholm HUNDmässa på Stockholmsmässan i Älvsjö den 3-4 december 2016.

Information om rasen hittar du under båda dagarna i vår rasmonter som finns på rasklubbstorget i hall A, gång 3 monter 2. Där...

Läs mer »

Inom SRRS lokala valberedningar pågår arbetet med att finna kandidater till nästa års lokalstyrelser. Är du intesserad av att vara en av dem som arbetar i din lokalstyrelse eller har du förslag på person som du tycker skulle vara en bra kandidat? Tveka då inte att ta kontakt med valberedningen i...

Läs mer »

Från och med den 1 januari 2017 så gäller SRRS reviderade lokalstadgar som medger ett utökat antal medlemmar i lokalstyrelserna.

Lokalstyrelserna kan således från och med årsmötena 2017 bestå av ordförande, två, fyra eller sex övriga ordinarie ledamöter samt minst en och högst fyra...

Läs mer »

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Brit Care
Sponsor