Välkommen till SRRS Centralorganisation

Rhodesian ridgeback har sitt ursprung i södra Afrika där den främst användes till jakt och som vakthund. I Sverige är rasen i första hand en uppskattad sällskapshund men används också framgångsrikt bland annat vid eftersök. Rhodesian ridgeback tillhör rasgrupp 6 "Drivande hundar samt sök- och spårhundar".

Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige (SRRS) är en specialklubb inom Svenska Kennelklubben (SKK) och är därmed SKKs samtalspartner i de frågor som rör rhodesian ridgeback. SRRS har idag mellan 1350-1400 medlemmar och har i egenskap av specialklubb bl.a rätt att arrangera officiella prov och utställningar.

Nu finns en sammanställning av resultatet från SRRS hälsoenkät för hundar födda 2009 (8 år) och 2014 (3 år) tillgänglig via hemsidan. Stort tack till alla som tagit sig tid att fylla i enkäten och därmed också lämnat ett bidrag till hälsoarbetet!

...

Läs mer »

För hund som står under medicinsk behandling har det tidigare krävts dispens från både Jordbruksverket och Svenska Kennelklubben (SKKS) för att få lov att träna och tävla. Jordbruksverket har nu reviderat sina regelverk för träning och tävling med djur så från och med 2018-06-21 krävs endast...

Läs mer »

På grund av de problem vi haft med hemsidan under maj månad så förlänger vi tiden för rapportering av provresultat till SRRS vinnarlistor (utställningslistan undantagen) för prov/tävlingar genomförda i april och maj. Dessa tävlingar/prov kan rapporteras t.o.m 30 juni 2018.

...

Läs mer »

Hälsan hos vår ras är av största vikt för både specialklubben, ridgebackuppfödarna och inte minst för hundägarna. Som ett led i arbetet för en god hundhälsa samlar SRRS årligen in hälsoenkäter från ägare av Rhodesian Ridgebacks som föregående år fyllt tre eller åtta år. Eftersom hundägaren...

Läs mer »

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Brit Care
Sponsor